I will fulfill my duty!
I will not allow anyone here to die!

DEMON SLAYER’s “Mugen Train” Arc Greenlit for Film Adaptation!

STAFF

Original Story:Koyoharu Gotoge (Weekly Shonen Jump / SHUEISHA)

Director:Haruo Sotozaki / Character Design:Akira Matsushima
Animation Production:ufotable
CAST
Tanjiro Kamado:Natsuki Hanae / Nezuko Kamado :Akari Kito
Zenitsu Agatsuma:Hiro Shimono / Inosuke Hashibira:Yoshitsugu Matsuoka
Kyojuro Rengoku:Satoshi Hino