Character

Kyojuro
Rengoku

VA: Satoshi Hino

The Flame Hashira.