Character

Zenitsu's
teacher

VA: Shigeru Chiba

Zenitsu's trainer.