WORLD TOUR INFO | World Tour 2023 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- Official USA Website

WORLD TOUR INFO

1st

Tokyo

February 4

SPECIAL GUESTS

Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono, Yoshitsugu Matsuoka, Yuma Takahashi (MC)

February 5

SPECIAL GUESTS

Katsuyuki Konishi, Kengo Kawanishi, Kana Hanazawa, Yuma Takahashi (MC)

2nd

Los Angeles

February 18

SPECIAL GUESTS

Natsuki Hanae, Aimer, Yuma Takahashi

Ticket Information

3rd

Paris

February 25

SPECIAL GUEST

Yuma Takahashi

4th

Berlin

February 26

SPECIAL GUEST

Yuma Takahashi

5th

Mexico City

March 4

SPECIAL GUEST

Natsuki Hanae

6th

Seoul

March 11

SPECIAL GUESTS

Akari Kito, Yuma Takahashi

7th

Taipei

March 19

SPECIAL GUESTS

Natsuki Hanae, Kengo Kawanishi, Kana Hanazawa, Yuma Takahashi