CHARACTER

SHINJURO RENGOKU VA: Rikiya Koyama Imari Williams

The father of Kyojuro Rengoku.